Geprint vanhttps://www.tuinadvies.be/artikels/vijver_aanleggen


https://www.tuinadvies.be   /    maandag 23 mei 2022

Zelf aanleggen van een vijver. Vijveraanleg - Deel 1 : Aan het begin staat een ontwerp

Hoe een vijver aanleggen?
Aanleggen van een vijver is een van de leukste bezigheden die een vijverhobbyist zich kan bedenken. Natuurlijk is het soms zwaar werk dat verzet moet worden, maar de creativiteit en het plezier daarna is onbegrensd. Tegenwoordig zijn er vele keuzes mogelijk wat betreft het type vijver en materialen, die dan het werk aanzienlijk vereenvoudigen.

Een vijver en zijn vorm zijn onlosmakelijk verbonden met de tuin waarin de vijver ligt. Daarom moet hij ook de sfeer uitstralen van de tuin, waarin hij wordt aangelegd. Het eenvoudigst is dit te realiseren wanneer u de tuin in zijn geheel aanpast. Dan zijn de keuzes het eenvoudigst te maken. Wanneer de vijver in een bestaande tuin wordt aangelegd, zijn de keuzes beperkter. Dan bepaalt de reeds aanwezige lijst het schilderij dat wordt geschilderd.

Wij adviseren iedereen om niet al te klein te beginnen. Wij hebben al heel vaak gehoord dat mensen begonnen met een vijvertje van 1000 liter en zo aan het vijver gebeuren verslingerd raakten dat ze al binnen enkele jaren overgingen op een grotere vijver van 3000 of 4000 liter. Vaak betekende dat men de oude vijver volledig moest vervangen, hetgeen extra kosten met zich meebracht. Een grotere vijver komt trouwens makkelijker in biologisch evenwicht dan een kleine! Deskundigen adviseren een minimum oppervlak van vijf vierkante meter, dan heeft de vijver een goede kans van slagen. Als u een gezonde vijver wil, is de keuze van de locatie van doorslaggevend belang. Plan dus op voorhand precies waar u uw vijver wil aanleggen.

De noordkant van de tuin is eerder ongeschikt. Bij de keuze van de locatie dient u ook rekening te houden met de buren: een klaterende fontein of een kabbelend beekje kunnen op termijn storend werken en hebben al dikwijls talloze burenruzies veroorzaakt. En kikkers zorgen soms voor zoveel achtergrondlawaai dat niemand nog de slaap kan vatten. Last but not least: ook veiligheidsmaatregelen, bijvoorbeeld voor kinderen, zijn belangrijk.

Even levensnoodzakelijk zijn de toevoer en afvoer van water. Voor de watertoevoer kan u gebruik maken van leidingwater. Om uw vijver te vullen mag u nooit regenwater gebruiken. Regenwater is immers uitermate arm aan mineralen en het bevat een aantal verontreinigingen uit de lucht. Daarom mag het ook nooit rechtstreeks naar de vijver geleid worden.

Ook bronwater is niet geschikt om een vijver een eerste keer te vullen. In principe bevat bronwater heel weinig zuurstof en het neemt vaak in verschillende lagen van de ondergrond substanties op die voor de bewoners van uw vijver in sommige gevallen schadelijk kunnen zijn. Onderzoek dus eerst de kwaliteit.

U moet ook van in het begin rekening houden met de filters en pompen. Om aan de planten en dieren een optimale leefomgeving te bieden, is het belangrijk dat de filters en pompen correct zijn geplaatst zodat ze efficiënt kunnen werken. En bij belichtingssystemen moet u nu al rekening houden met de stroomtoevoer, de kabels en de schakelaars. Vergeet ook de differentiaalbeveiliging niet.

Tekenen geeft ideeën

De tuin wordt meestal door het gehele gezin gebruikt. Daarom is het heel belangrijk om voordat u daadwerkelijk de spade in de grond steekt, eerst de wensen van het gezin te inventariseren. De één houdt van zonnen en dus moet er een zonnehoekje worden gecreëerd. De ander wil een groentetuintje en daar moet dan dus ook een plekje voor worden gevonden.

Hierna kunt u aan de slag gaan met potlood en tekenpapier. De tuin wordt op schaal uitgetekend, de bomen worden aangegeven, het tuinhuisje en ga zo maar verder. Ook wordt er rekening gehouden waar en op welk moment de zon in de tuin schijnt en waar de schaduwplekken zich bevinden. Dan komt de daadwerkelijke invulling van de tuin en de plaatsbepaling van de vijver.

Een paar voorwaarden en aanwijzingen voor het bepalen van de ideale ligging van de vijver:
  1. Als de vijver meer dan 6 à 8 uur in de zon licht, zorg dan voor voldoende substraat of lava in de vijver;
  2. Een natuurlijke vijver kan het beste op het diepste punt van de tuin worden aangelegd, terwijl een siervissen- of koivijver het meeste plezier schenkt wanneer hij aan de rand van het terras ligt;
  3. Leg de vijver het liefst niet onder hoge bomen en zeker niet in de buurt van bomen waarvan de bladeren veel looizuur bevatten; wilg en eik bijvoorbeeld;
  4. Water- en stroomvoorzieningen in de buurt van de vijver vergemakkelijken het onderhoud aanzienlijk. Dit geldt ook voor een waterafvoerput;
  5. Bepaal vooraf wat u met de uitgegraven grond wilt doen. Bestemt u hem voor de aanleg van een waterval of een verhoging in de tuin of voert u hem af;
  6. Teken een dwarsdoorsnede van de vijver, zodat u tijdens het graven een houvast hebt.

Naarmate een vijver onnatuurlijker wordt, zal er meer techniek toegepast moeten worden om de kwaliteit van het water op peil te houden. De natuurlijkheid van een vijver heeft in dit opzicht alles te maken met de beesten die we zelf in of op de vijver uitzetten. Een vijver heeft nu eenmaal zijn beperkingen wat natuurlijke voedselbronnen en biologisch vermogen betreft. Door mensenhanden aangelegde waterpartijen hebben altijd het karakter van een tijdelijke waterbiotoop. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit, dat er maar zelden een natuurlijke waterbron op de vijver is aangesloten. Bijna altijd is de verdamping van het water groter dan de natuurlijke aanvoer van vers water. Daarom is regelmatig vers water toevoegen een must.

Ook is dit deels op te vangen door de vijver zo diep mogelijk te maken. Een goede verhouding van oppervlakte en diepte voorkomt dat er te veel water verdampt.

Houdt wel rekening met de diepten waarop de planten moeten komen. U kunt hiervoor het beste terrassen aanleggen. Een ander nadelig aspect van het ontbreken van een natuurlijke aanvoer van vers water is als gevolg hiervan het ontbreken van een natuurlijke afvoer van voedingsstoffen. In de natuur worden deze afgevoerd naar zee waar ze worden afgebroken. In onze tuinvijvers hopen ze zich bijna altijd op. Zorg dan met substraat of lava voor voldoende huisjes waar zich dan de bacteriën of micro organismen in kunnen huizen.

Dit kan op verschillende manieren : door een bodemfilter, een planten-/moerasfilter of een aparte biofilter(zoals bij Koi vijvers). Het is zeer aan te bevelen om met de waterhuishouding en de manier waarop u deze wilt besturen, al bij de aanleg van uw vijver rekening te houden. Hierdoor voorkomt u veel gesleep en gesjouw.

Ook moet u de juiste diepte bepalen. Als men siervissen wil gaan houden, zoals goudvis, winde, e.d., dan is de vuistregel dat een stuk van de vijver een diepte van ongeveer 80 cm moet hebben. Kiest men voor koi-karpers, dan is een diepte van 150 tot 200 cm nodig. Deze dieptes zijn noodzakelijk voor de vissen om zich voor eventueel passerende reigers te kunnen verstoppen en ook om zonder problemen te kunnen overwinteren. Ook bepaalde plantensoorten hebben diepte nodig, zoals sommige waterlelievariëteiten.

Auteur: Eric Buedts - Vijvers en Koi
Bron met meer vijverinfo: Vijvers en Koi

#205

Auteur: Eric Buedts

Terug naar boven icoon