menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.be   /    maandag 4 maart 2024

Teeltplan, wisselteelt - spitten - wanneer zaaien en planten in de groententuin

Het kan nog vriezen en nog sneeuwen en het voorjaar lijkt nog veraf, maar toch denken de moestuinliefhebbers nu reeds volop hoe en wat de komende maanden moet gebeuren om een goede opbrengst te verkrijgen.

Het maken van een teeltplan voor de moestuin:

Zo is het maken van een teeltplan voor de moestuin van groot belang en dat zowel voor de ervaren moestuinder als voor de startende leek.
Bij het maken van een teeltplan plaats je de oppervlakte van de moestuin op papier in vakjes. Daarop teken je dan de paden en de percelen per groente die je erop wil kweken. Op het teeltplan maak je ook een tijdschema, waarop voor-, hoofd-, en nateelten worden vermeld.
Dit moet doordacht gebeuren want het is van groot belang dat peul-, blad-, vrucht-, kool- en wortelgewassen geen twee jaar na elkaar op dezelfde plaats komen te groeien. Zonder wisselende teelten (vruchtwisseling) kan er bodemmoeheid optreden. Bodemmoeheid wordt o.a. veroorzaakt doordat bepaalde plantengroepen steeds dezelfde voedingsstoffen uit de grond halen. Kweek je meerdere jaren na elkaar groenten uit dezelfde gewassengroep dan heb je meer kans op plagen en ziekten en op een kleinere opbrengst. Een goede vruchtwisseling is in feite een eerste belangrijke stap om ziekten te voorkomen. Als je een grote tuin hebt is het interessant planten uit eenzelfde gewassengroep slechts om de 4 jaar op hetzelfde perceel terug aan te planten.

Moestuin aanleggen


Hoe en wanneer de moestuin het best spitten?

Een moestuin in de kleigrond wordt normaal gezien in het najaar reeds gespit zodat gedurende de winter de vrieskou de structuur kan breken en verfijnen wat de bodemstructuur ten goede komt. Bij zandgrond spit men meestal in het voorjaar. Doe dit pas als het al enkele dagen niet meer heeft gevroren, anders is de grond die je omdraait te koud. Hetzelfde principe voor als er nog sneeuw op zou liggen. Dit zou de grond veel te veel afkoelen waardoor de te planten groenten er minder goed gedijen. Best ook niet spitten als de grond nog te nat ligt. Door natte grond teveel te belopen slaat deze dicht en verliest deze veel van zijn goede structuur.
Als je de moestuin voor het eerst gaat bewerken, dan spit je best twee steken diep. Dat is een hele klus. De jaren erop is 1 spadesteek diep voldoende zodat je enkel de grond in de vruchtbare bouwvoor omdraait waar ook het meeste aërobe bodemleven in huisvest. Tijdens het spitten verwijder je best alle onregelmatigheden die je tegenkomt zoals stenen, stokken, puin,... Als je het goed doet zie je na het spitten geen onkruid meer boven liggen. Als je toch aan het spitten bent, kun je ook ineens wat organische mest onderwerken. Organische mest zoals stalmest, champignogmest, compost,... wordt door het bodemleven omgezet tot humus en het is daarenboven ook een goede verbeteraar van de bodemstructuur. Op kleigrond mag je voor de winter verse met stro gemengde stalmest aanbrengen, terwijl je op zandgrond best kiest voor oude, verteerde stalmest. Op zandgrond kun je uiteraard ook verse stalmest aanbrengen in de winter en dan enkele maanden laten blootgesteld liggen om vervolgens in het voorjaar onder te spitten.
Later op het seizoen kun je dan nog bijmesten met kunstmest volgens de noden van de gewassen die je erop wil telen.

Na het spitten kun je de bodem best enkele dagen via de gemaakte spleten en kieren laten opwarmen om daarna het gespitte perceel zaai- op plantklaar te maken.

Jouw eigen moestuin

#3783Kurt Vossaert

Auteur: Kurt Vossaert

Terug naar boven icoon