menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.be   /    woensdag 22 mei 2024

Het verschil tussen engerlingen en emelten

Merk je grote bruine of zelfs kale plekken op in het gazon dan zou je wel eens last kunnen hebben van emelten of engerlingen. Ook pikkende vogels in het gras kunnen een aanwijzing zijn. Maar wat is nu precies het verschil tussen beiden en hoe kan je ze van elkaar onderscheiden? Een belangrijke vraag die je moet stellen alvorens je overgaat tot actie.

Larve langpootmug - larve kever

Emelten

Emelten zijn de larven van een langpootmug. Dat kunnen verschillende soorten zijn maar de meest voorkomende bij ons zijn de Tipula Oleracea, de koollangpootmug en Tipula Paludosa of de weidelangpootmug. Ze zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden, enkel de lengte van de vleugels verschilt. De koollangpootmug is te zien vanaf het voorjaar en vliegt in 2 generaties (vanaf april tot juni en van augustus tot oktober) terwijl de weidelangpootmug maar in 1 generatie vliegt (van augustus tot september).

LangpootmugLangpootmuggen leggen hun eitjes bij voorkeur in het gazon. Dat gebeurt, afhankelijk van de weersomstandigheden, vanaf augustus tot eind oktober. Er worden per mug honderden eitjes afgezet waardoor hun aantal snel kan oplopen. Na een tweetal weken komen de larven tevoorschijn en beginnen ze te eten. Ze doorlopen vier stadia waarin ze telkens vervellen en groeien. De grootste schade richten ze aan in de laatste twee stadia. Larven die laat uitkomen overwinteren in de grond en verpoppen pas in het voorjaar. Dat gebeurt doorgaans tussen mei en augustus waarna de volwassen langpootmuggen in de zomer te zien zijn. De volwassen muggen zelf voeden zich enkel met nectar en richten geen schade aan. Ze zijn ook niet gevaarlijk voor ons want, in tegenstelling tot gewone muggen, steken ze niet.

De larven kan je makkelijk herkennen aan hun vale grijsbruine kleur. Ze hebben geen poten en geen duidelijke kop en zien er daardoor wat hulpeloos uit. Volgroeid kunnen ze tot wel 4 cm lang worden. In de eerste twee larvestadia zijn ze vrij klein en worden ze vaak niet opgemerkt. Ze leven in de bovenste laag aarde van het gazon waar ze zich te goed doen aan de wortels en bladeren van het gras maar ook organisch afval staat op hun menu. Grotere larven kunnen ’s nachts ook bovengrondse plantendelen aanvreten. Bij grote aantallen kan dit leiden tot aanzienlijke schade. Ook in de moestuin of op grotere schaal in de landbouw kunnen ze voor problemen zorgen. Je vindt ze dan vooral op koolgewassen, aardappelen, bieten, aardbeien, spinazie, radijzen en tuinbonen. Beschadigde wortels gaan rotten en de plant zal in veel gevallen afsterven.

Emelten kan je bestrijden met aaltjes. Vroeg ingrijpen is hierbij de boodschap want enkel de larven in stadia 1 en 2 kunnen goed bestreden worden. Grotere larven in stadia 3 en 4 zijn moeilijker weg te krijgen of je hebt in elk geval een dubbele dosis nodig. 


Engerlingen

Larven van diverse kevers worden engerlingen genoemd. Een verzamelnaam van verschillende soorten, zoals de larven van de meikever, neushoornkever, junikever en de rozenkever. Engerlingen zien er helemaal anders uit dan emelten, bepaalde zijn schadelijk, anderen dan weer niet. Voor je actie onderneemt, moet je dus goed weten om welke type larve het precies gaat. Maar helaas zijn ze op het eerste gezicht nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Ze hebben allemaal een witachtige kleur, een duidelijke bruingele kop, gekruld kommavormig lijf en zijn voorzien van poten. Alleen de grootte, hun habitat en de manier waarop ze voortbewegen kunnen verraden om welke soort het gaat.

Al deze kevers hebben een specifieke vliegperiode. Het is dus niet zo dat als je een engerling vindt het steeds om dezelfde soort gaat. 

Nuttige engerlingen

De grijswitte larven van de impressionante neushoornkever zijn met een lengte van 7 tot 12 mm opvallend groter dan de anderen. Ze houden zich schuil in de composthoop of in dood hout, net zoals de larven van de bloemkever. Ze helpen met het verteren van organisch materiaal en brengen geen schade aan planten of het gazon. Deze hoef je dus niet te bestrijden.

Schadelijke engerlingen

De schadelijke soorten leven in de grond en dan meestal net onder de grasmat, in bloembedden of in de moestuin. Je kan ze ook vinden onder hagen, bomen of struiken waar ze de wortels aanvreten. Deze planten zullen verzwakken en als je niet tijdelijk ingrijpt, uiteindelijk afsterven. Onder de schadelijke engerlingen behoren de larven van de meikever, de johanneskever en de junikever.

Melolontha melolontha - Oryctes nasicornis

Zie je vogels in het gras pikken, dan kan dit een eerste teken van engerlingen zijn. Door het pikken woelen ze het gras om en maken ze de schade nog groter. Dit terwijl de larven de wortels van het pas aangelegd gazon of bestaand gazon oppeuzelen. Het gevolg is bruine vlekken afgestorven gras en bij grote aantasting kan de grasmat zelfs loskomen. Als je de grasmat een stukje optilt dan zal je verschillende engerlingen aantreffen.

Je kan ze op een biologische manier bestrijden door middel van specifieke aaltjes, kleine parasitaire wormpjes die de engerling binnendringen en de larve van binnen opeten. Een snel en effectief middel om jouw gras en tuinplanten te redden. Ze doden enkel de engerlingen en zijn verder niet schadelijk voor mens, dier en milieu.#5901Inge

Auteur: Inge
Redactie Tuinadvies

Terug naar boven icoon