menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.be   /    maandag 24 juni 2024

Bescherm jouw pluimvee tegen vogelgriep

Ophokplicht voor pluimvee

De vogelgriep

De vogelgriep, ook gekend als Aviaire influenze, is een zeer besmettelijke ziekte voor pluimvee zoals kippen, duiven en eenden. Nagenoeg alle vogelsoorten zouden gevoelig zijn voor het virus. Het virus verspreidt zich via direct contact met (trek)vogels, besmet materiaal zoals voer of via stof in een besmette stal/hok die door de lucht wordt verspreid. Vogels die besmet zijn geven het virus door via de luchtwegen, oogvocht en achtergelaten mest.

Ook dit najaar blijven we er niet van gespaard. Verspreidt over het hele land (en daarbuiten), duiken de eerste gevallen weer op. Bescherm jouw kippen op tijd en informeer je eerst bij jouw gemeente voor de nodige maatregelen die je moet treffen. Want gelukkig heeft het virus zich nog niet overal kunnen nestelen. Wij geven jou alvast de nodige tips mee.

Ziekteverschijnselen

De eerste symptomen verschijnen al na enkele uren tot 3 dagen en uiten zich in sloomheid, de dieren zijn stil en er is weinig activiteit. In een later stadium krijgen de dieren ademhalingsproblemen, oogontstekingen, diarree, zenuwverschijnselen, verlaagde eierproductie, windeieren of eieren met een bleke schaal, tot er plotseling sterfte optreedt.


Bestrijden

  • Voorlopig geldt er nog geen algemene ophokplicht voor pluimveehouders. Dit houdt in dat je al je pluimvee en andere vogels moet ophokken of afschermen van de wilde vogels buiten, zolang het virus hoog actief is. Hou de dieren tijdelijk opgesloten in hun hok of het gebouw waar ze slapen en broeden. Is deze ruimte echter te klein, scherm dan het buitenterrein of ren af aan de boven- en zijkanten met een vogelnet. Opteer voor een net met een maaswijdte van maximaal 5 op 5 cm zodat wilde vogels niet meer in de ren kunnen.
  • Scherm het eten en drinken af voor wilde vogels. Plaats het op een afgesloten plek in het hok of scherm het op een zodanige manier af dat andere vogels er niet bij kunnen. Ook oppervlakte water of water dat toegankelijk is voor wilde vogels, dient afgeschermd te worden van het pluimvee. Op deze manier kunnen besmette vogels het virus niet overdragen via het water en voer.
  • De toegang tot het hok, ren of het gebouw waar het pluimvee of ander in gevangenschap levende vogels zich bevinden, wordt dan verboden terrein voor elke persoon, voertuig, materialen of voeding die in de voorbije 4 dagen in contact kwamen met het virus of in een besmette zone aanwezig waren.
  • Wanneer er verscheidene kippen of ander pluimvee binnen een tijdspanne van 24u sterven, neem je best contact op met de dierenarts. Ook wanneer je in de natuur een aantal dode vogels op één plaats vindt, kan je dit melden aan de daarvoor voorziene instantie.

kippen vogelgriep

#5815Melissa

Auteur: Melissa
Tuin- en landschapsarchitecte

Terug naar boven icoon

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en geniet van €5 KORTING*!

*€5 korting op je volgende bestelling bij aankoop vanaf €50

Geboortedatum :

Ik geef toestemming me in te schrijven op de nieuwsbrief en ontvang graag een attentie op mijn verjaardag (Disclaimer en privacy).