Geprint vanhttps://www.tuinadvies.be/artikels/tuinaanleg_gras_zaaien


https://www.tuinadvies.be   /    woensdag 18 mei 2022

Tuinaanleg: gras zaaien / aanleggen van een gazon

gras zaaien

Zelf een grasperk aanleggen? Niet moeilijk hoor, als maar bepaalde zaken gerespecteerd worden, vooral de grondvoorbereidingen die het zaaien voorafgaan zijn van het grootste belang om een goed resultaat te bekomen.

Zaaiperiode:

Ongeacht de te kiezen zaaiperiode is het toch best vooraf eens te zien hoe het zit met weersverwachtingen, ideaal is dat er regen volgt na het zaaien. Zaaien met een droogteperiode in het vooruitzicht is geld en arbeid verloren.

* Voorjaar:

Men zaait bij vochtig en groeizaam weer vanaf half april tot eind mei. Vooral de nachttemperaturen zijn van groot belang voor een goed resultaat (niet te koud).

Het voordeel van gras zaaien in deze periode is dat men vlugger resultaat heeft.

De nadelen zijn enerzijds dat men slechte kieming kan hebben door koude nachten en vooral door de schrale en vooral droge oostenwinden, anderzijds kan het jonge gras verstikt worden door overmatige onkruidgroei want voor vele éénjarige onkruiden is dit ook de optimale groeiperiode. Daarbij kiemen ze meestal vlugger, ze worden ook groter en verstikken zo de jonge grassprietjes.

* Nazomer:

Dit is de beste periode om een grasperk aan te leggen.

Zaaien bij vochtig en groeizaam weer vanaf 15 augustus tot eind oktober.

Belangrijk voordeel: minder last van onkruid en door de langere, vochtige en warme nachten kiemt het graszaad snel en gelijkmatig.

De meeste éénjarige onkruiden bevriezen bij de eerste nachtvorst.

Soorten grasperken:

Het soort gazon en de keuze van het type graszaad zal afhangen van het gebruik erna. De zaden van alle gazontypes bestaan uit een mengeling van verschillende grassoorten. Hoe fijner het graszaadmengsel hoe duurder de kostprijs.

siergazon:

Deze gazons hebben eerder een decoratieve functie en dienen niet om op te spelen of druk te belopen. Deze gazonmengeling bestaat uit fijne grassoorten (struis- en zwenkgrassen)

speelgazon

Dit gazontype wordt het meest gebruikt omdat men het veelvuldig mag belopen en er mag ook op gespeeld worden. Het is een mengeling van fijne en grovere grassoorten (zwenkgras, struisgras, beemdgras en raaigras)

sportgazon

Dit gazontype verdraagt zeer goed zwaar beloop en intensieve sportactiviteiten zoals voetbal. Hier bestaat de grasmengeling hoofdzakelijk uit grovere grassoorten (raaigras en timotee). 

Veel minder gekend is dat er ook grassoorten bestaan die goed gedijen in de schaduw en bestand zijn tegen droogte; er wordt dan vooral bosbeemdgras gebruikt.

Ook voor vochtige plaatsen en zware gronden is er een alternatief: hiervoor wordt meestal ruwbeemdgrasaangewend.

De materialen:

  • Een spade om de grond om te spitten of indien het om grotere oppervlakten gaat ploegen.

  • De grond goed fijnmalen en de meststoffen ondermengen kan met een motorfrees.

  • De grond goed aandrukken gebeurt met een rol.

  • Om de grond effen te leggen en om het graszaad in te werken hebben we een grashark nodig.

  • Om meststoffen te strooien en tevens het zaad op regelmatige afstand te zaaien hebben we tenslotte eenmeststoffenwagentje nodig.

 

Werkwijze:

Zoals al eerder gemeld zijn de grondbewerkingen die het zaaien vooraf gaan van groot belang.

Eerst wordt de plaats waar het gazon moet komen vrij gemaakt van eventuele struiken of bomen, stenen en ander niet verteerbaar materiaal en worden zoveel mogelijk boomwortels verwijderd en putten geëffend.

Men gaat nu het perceel een spadensteek diep omspitten, het spitten gebeurt met een voor. Bij het omspitten worden boomwortels, stenen, plastiek, blikjes,... verwijderd.

De meststoffen worden nu via het meststoffenwagentje of uit de volle hand op het gespitte veld gestrooid.

Men kan hier zowel organische als scheikundige meststoffen gebruiken. Blauwe korrels (12-12-17) komen hier zeker in aanmerking. Men gebruikt 3 à 4 kg per are. In tegenstelling tot wat men zou denken hebben deze edele grassoorten evenveel voedsel nodig als de meeste groenten. Alleen wilde grassoorten kunnen zonder en die zouden de gekweekte soorten bij voedselarmoede onderdrukken. Het best is de meststoffen een week vóór het zaaien in te werken wil men daarna geen kiemverbranding van het gras hebben.


perceel omspitten


afval verwijderen

De grond wordt na de bemesting goed fijn gemaakt door hem te frezen. Zo worden de meststoffen er onder gemengd en de aardkluiten fijn gemalen. Indien er geen frees voorhanden is kan men de grond fijn maken met een cultivator of een mesthaak.


frezen

De fijngemalen grond wordt nu met een rol goed aangedrukt en meteen worden de aardkluiten verpulverd. Hoe lichter de grond, hoe zwaarder de rol moet zijn of wel meerdere malen rollen. Het is van groot belang dat de grond van het grasperk goed vast gereden wordt wil men geen grondverzakkingen krijgen bij het latere grasmaaien.


rollen

De grond wordt met de grashark geëffend of genivelleerd. Deze handeling dient met de nodige vakkennis uitgevoerd wil men een mooi, vlak en egaal grasperk bekomen. Bij lichtere gronden kan men eventueel nogmaals rollen en effenen wanneer de ondergrond niet vast genoeg is. Met de grashark worden tijdens het effenen stenen en aardkluiten samen geharkt en verwijderd.


nivelleren / egaliseren

Het zaaien zelf komt nu aan de beurt. Men gebruikt ongeveer 3 kg graszaad per are. Het zaad kan men zaaien uit de volle hand (bij windstil weer), wat wel vakmanschap vraagt, eenvoudiger kan met het meststoffenwagentje. Men zaait de helft van het zaad overlangs en de andere helft dwars. Op die manier is het zaad regelmatig verdeeld over het veld.


zaaien

Na het zaaien wordt met de grashark het graszaad ingewerkt en harkt men het zaad 1,5 cm diep in. Inharken gebeurt ook in beide richtingen om het zaad regelmatig te verdelen. Rollen kan men eventueel het best na de kieming doen wanneer het gras goed ontwikkeld is of na het zaaien bij komende droogte.


zachtjes inharken

TIP: om de kieming bij droogte te ondersteunen kan men natuurlijk het gezaaide grasperk besproeien tot de zaden gekiemd zijn, ook geperforeerde plastiekfolie op een pas gezaaid grasperk leggen is een goed alternatief, bovendien is het zaad dan ook veilig voor hongerlijdende vogels en ook katten kunnen zo geen putten maken.  

OPGELET: bij een eerste maaibeurt het jonge gras afrijden op de hoogste maaistand, om het jonge gras de kans te geven mooi te struiken en om het hartje ervan niet te beschadigen, (vele hoge onkruiden krijgen nu al een stevige deuk). 

Na de nodige arbeid en veel regenachtig weer, genieten van een groen gazon en een schitterende zon, wat moet een mens nog meer hebben? Misschien een goede grasmachine?


het gezaaide perceel


het resultaat na 3 weken

#57Wilfried Van Hecke

Auteur: Wilfried Van Hecke

Terug naar boven icoon