Geprint vanhttps://www.tuinadvies.be/artikels/tuin_wet

menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.be   /    zondag 16 januari 2022

De tuin en de wet over bomen, hagen, tuinhuisjes en de buren

De arm der wet...in de tuin: een beknopt overzicht.

Vrijstelling van vergunningsplicht.

Bomen struiken en hagen
Het spreekt voor zich dat alle aanplantingen van groen zonder stedenbouwkundige vergunning kunnen. Het verwijderen daarentegen vraagt in sommige gevallen wat meer aandacht. Hoge bomen vellen is in de meeste gevallen vergunningsplichtig en volledige stukken ontbossen is altijd vergunningsplichtig. Bovendien is boscompensatie verplicht. Volgens het veldwetboek moet een hoogstamboom altijd twee meter van de perceelsgrens verwijderd zijn. Een haag, die niet op de perceelsgrens wordt aangeplant moet er minstens 50 cm vanaf staan. Een hoogstamboom wordt volgens het veldwedboek als volgt omschreven: Bomen waarvan de stam op één meter hoogte een stamomtrek heeft van minstens één meter. Hoogstammige bomen mogen geveld worden indien ze niet tot een bos behoren, indien ze in woongebied, agrarisch gebied of industriegebied staan, indien ze niet in woonparkgebied staan of indien ze maximaal op 15 meter afstand van een vergunde woning staan.

Verharde constructies in de tuin (oprit, terras, zwem- of siervijver, tennisbaan)
De strikt noodzakelijke toegang naar de woning (oprit, inkom garage en voordeur) zijn vrijgesteld van vergunning. Extra parkeerplaatsen in de voortuin vallen hierbuiten. Niet- overdekte constructies (zwem- of siervijver, zwembad, terras,...) in de achtertuin zijn niet vergunningsplichtig indien zij niet verder dan 30 meter van de vergunde woning verwijderd zijn en samen niet groter zijn dan 80 vierkante meter. Bijvoorbeeld: Aan je huidig terras van 24 vierkante meter grenst een kleine siervijver van 6 vierkante meter. Indien je een zwembad wenst aan te leggen dat buiten de vergunningsplicht valt dan mag dit maximaal 50 vierkante meter bedragen. Verder moet de constructie op 1 meter van de perceelsgrens liggen, ze mag niet hoger komen dan anderhalve meter boven het maaiveld en geen bouwvolume hebben. In ruimtelijk kwetsbaar gebied, aan oeverzones (afgebakend in een bekkenbeheersplan) of langs waterlopen (5 meter brede strook) valt de vrijstelling weg.

Een tuinhuis, een serre, een poolhouse of garage
Losse bijgebouwen in de tuin zonder bouwvergunning mogen samen niet groter zijn dan 40 vierkante meter, ook reeds bestaande gebouwen moeten hier worden meegerekend. De voorwaarden zijn: maximum hoogte 3 meter, maximaal 30 meter van de woning verwijderd, 3 meter van de perceelsgrens in de zijtuin, 1 meter van de perceelsgrens in de achtertuin of tegen een reeds bestaande scheidingsmuur. In ruimtelijk kwetsbaar gebied, oeverzones (afgebakend in een bekkenbeheersplan) of langs waterlopen (5 meter brede strook) vervalt de vrijstelling en dient navraag gedaan te worden bij de gemeente. Elke gemeente kan hierin verschillen.

Hobbykassen - Aluminium - Popular - 193 x 195 x 195 - 3,8m² - GRATIS Levering

Ophogen en afgraven van een terrein
Bij reliëfwijzigingen waarbij de aard of functie van het terrein verandert ben je bij wet vergunningsplichtig ook al gaat het slechts om een paar centimeter. Verder ben je vrij van vergunningsplicht, let wel op dat de natuurlijke waterafloop tussen de percelen niet wordt belemmerd. Elke gemeente kan van elkaar verschillen dus moet je zeker rekening houden met verkavelingsvergunningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen en dergelijke meer. Ga dus best eens langs bij de gemeentelijke dienst alvorens grote werken op te starten.

Ondergrondse constructies
Gebruikelijke zaken zoals een brandstoftank of een regenput binnen de 30 meter van de woning zijn toegestaan zonder vergunning indien de constructie niet voor de rooilijn of in de achteruitbouwstrook ligt. In ruimtelijk kwetsbaar gebied, oeverzones (afgebakend in een bekkenbeheersplan) of langs waterlopen (5 meter brede strook) vervalt de vrijstelling en dient navraag gedaan te worden bij de gemeente.

Kleine constructies (brievenbussen, barbecues, speeltoestellen, tuinbeelden...)
Deze kleine constructies kunnen allemaal zonder vergunning binnen een straal van 30 meter van de woning voor zover ze zich niet in een oeverzone (afgebakend in een bekkenbeheersplan) of langs waterlopen (5 meter brede strook) bevinden.

Opslaan van materiaal, opzetten van tenten
Voor volgende opslagactiviteiten ben je vrijgesteld van vergunning: het opslaan van bij de woning horend materiaal met een totaalvolume van maximaal 10 kubieke meter niet zichtbaar vanaf de openbare weg, het plaatsten van één verplaatsbare constructie (woonwagen, kamper of tent) die kan dienen voor bewoning (zonder effectieve bewoning) niet zichtbaar vanaf de openbare weg. Dit enkel binnen de straat van 30 meter van de vergunde woning en niet in een oeverzone (afgebakend in een bekkenbeheersplan) of langs waterlopen (5 meter brede strook).

Afsluitingen
Voor het plaatsen van een afsluiting of hekwerk ben je vrijgesteld van vergunning in zij- of achtertuin tot een maximale hoogte van 2 meter. In de voortuin mag de afsluiting maximum 1 meter zijn tenzij ze open is (draadafsluiting). Indien de afsluiting open is is hier ook de twee meter grens van toepassing. Indien de afsluiting verder dan 30 meter van de woning staat dien je in principe een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen. Ook in de buurt van waterlopen (5 meter brede strook) en oeverzones (afgebakend in een bekkenbeheersplan) vraag je best na per gemeente wat kan en niet kan. Een afsluiting op de perceelsgrens kan enkel als beide eigenaars akkoord gaan met deze constructie.

Slopen van bijgebouwen
Een bijgebouw mag worden gesloopt zonder vergunningsplicht indien de plaatsing ook zonder vergunningsplicht verliep. De gebouw mag ook niet opgenomen zijn in de inventaris van bouwkundig erfgoed of groter zijn dan 100 vierkante meter. Ook moet je opletten dat het gebouw geen bijzonder belang heeft voor de kwaliteit van de leefomgeving, geen historische, volkskundige of esthetische waarde heeft, niet als referentie dient voor de bevolking van een buurt of wijk.

Uit de folder: Stedenbouwkundige vergunning, melding en vrijstelling
Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, Vlaamse Overheid

#3630

Auteur: Thomas Paelinck
Contentmanager - Tuinadvies
http://www.tuinadvies.be/tuin/145930/thomas-p