Geprint vanhttps://www.tuinadvies.be/artikels/top_10_dierlijke_verkeersslachtoffers

menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.be   /    zaterdag 19 september 2020

Inheemse fauna versus het verkeer, een dodelijke combinatie!

eenden op de weg

Het is geen geheim dat ons land en in iets mindere mate Nederland één van de dichtste wegennetten van Europa heeft. Op de koop toe blijft de verkeersintensiteit stijgen en wordt de maximumsnelheid op tal van plaatsen verre van gerespecteerd. Ook kunstmatige waterwegen met onnatuurlijke oevers en tal van spoorwegen doorkruisen ons land. De combinatie van deze factoren zorgt jaarlijks voor duizenden verkeersslachtoffers onder onze inheemse fauna. De natuur in onze lage landen is een verzameling van eilanden die met elkaar verbonden zijn door asfalt, vervuild water of bermen van afval uit de ijzerertsfabriek.  Wilde dieren trekken dus van eiland naar eiland en komen op die manier in confrontatie met het alsmaar toenemende verkeer.

Studies en onderzoek door natuurpunt en vogelbescherming Vlaanderen vertellen ons dat padden, egels en vossen de onfortuinlijke top tien aanvoeren. De algemene achteruitgang van onze huismus zorgt er voor dat deze uit de top 10 verdwijnt waardoor er een plaatsje vrijkwam voor de steeds vaker voorkomende steenmarter.

roadkill padden en kikkersOnderzoek wijst aan dat de grote autosnelwegen het gevaarlijkst zijn voor onze grote zoogdieren zoals vossen en reeën. Uiteraard spreekt het voor zich dat deze confrontaties ook het nodige menselijke leed met zich meebrengen. Daarom is het belangrijk voor zowel mens als dier dat dit probleem de nodige aandacht krijgt en waar mogelijk concreet wordt aangepakt.

Uiteraard gaan de statistieken enkel over aangereden dieren die effectief worden gevonden. Wilde dieren hebben veelal de neiging zich te verstoppen als ze gewond zijn om op die manier na een veelal lange lijdensweg te sterven. Dieren die wel levend terug worden gevonden kunnen worden opgevangen in één van de erkende opvangcentra voor vogels en wilde dieren (VOC) in ons land.

Gezien de variatie aan slachtoffers kunnen we de schade niet beperken door middel van  één enkele oplossing. Voor elke diersoort dient het probleem anders te worden aangepakt. Sommigen kunnen we redden door kleine wijzigingen, andere problemen kunnen enkel worden opgelost door grote infrastructuurwerken zoals ecoducten, wildrasters en wildtunnels. Concrete projecten tonen aan dat niet enkel het dierenleed maar ook het menselijk leed door middel van deze nieuwe infrastructuur drastisch vermindert.
Andere maatregelen zoals snelheidsbeperkingen in kwetsbare gebieden en functiewijzigingen van bepaalde wegen zijn al een stap in de goede richting. Verder wordt er gerekend op tal van vrijwilligers voor studies, tellingen en overzetacties voor amfibieën zoals padden en salamanders. Plaats uw waarneming op: www.dierenonderdewielen.be

Ook een strengere controle op sluikstorten langs onze wegen is opportuun om in de toekomst meer dierlijke verkeersslachtoffers te voorkomen. Tal van roofdieren en roofvogels zoals vossen,marters, buizerds en uilen worden naar onze wegbermen gelokt omdat een overvloed aan kleine knaagdieren aangetrokken wordt door alles dat wij onderweg achteloos door het raam gooien. Denk er aan…zelf een ‘biologisch afbreekbaar’ klokhuis kan onrechtstreeks een vos of een uil doden.

Top 10 dierlijke verkeersslachtoffers (project natuurpunt, vogelbescherming en Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie)

top 10 verkeersslachtoffers1. Gewone Pad - 7118    
2. Egel - 3446    
3. Vos - 1407    
4. Merel - 991
5. Bruine Kikker - 969
6. Eekhoorn - 952
7. Bunzing - 912
8. Konijn - 765
9. Steenmarter - 758
10. Houtduif – 542

Lees meer in volgende brochure Dieren onder de wielen

#4211

Auteur: Thomas
Redactie Tuinadvies
http://www.tuinadvies.be/tuin/145930/thomas-p