Geprint vanhttps://www.tuinadvies.be/artikels/perenseizoen_belgie

menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.be   /    zondag 26 juni 2022

Het nieuwe appel- en perenseizoen in België start vroeger

Het nieuwe appel- en perenseizoen in België:

 

  • De pluk start twee tot drie weken vroeger
  • Normale kwaliteit voor appels, zeer goede kwaliteit voor peren (vooral grote en middelgrote kalibers)
  • België wordt de derde grootste producent van peren in de EU
  • Licht hogere veilingprijzen verwacht

 

Volgens de voorspellingen van Prognosfruit/Eurofel zal de appeloogst in België dit jaar 2 % lager en de perenoogst 4 % hoger uitvallen. De pluk begint dit jaar al uitzonderlijk vroeg: op 21 augustus voor de Conferences, begin september voor de Jonagolds. Maar wat mag de handel verwachten van de kwaliteit, de prijzen en het Flandria-aandeel?

 

In de hele Europese Unie (27 landen) brengt het nieuwe appel- en perenseizoen een opmerkelijke daling van het volume aan bewaarappels (- 17 %) en een lichte afname van het aanbod aan bewaarperen (- 3 %). Koen Torfs, de directeur van Profruco, één van de veilingen van de LAVA-groep, nuanceert deze dalingen meteen: “Ze zijn bijna uitsluitend toe te schrijven aan de mislukking van de oogst in grote delen van Oost-Europa. Dit is het gevolg van drie golven van late vriesnachten (- 7° gedurende meerdere uren). Polen, het grootste appelproducerende land van de Unie, ziet zijn volume gehalveerd. In West-Europa bleven we, door het schitterende weer in april, juist gespaard van nachtvorst. In de meeste oude lidstaten blijft de appeloogst stabiel of gaat hij zelfs fors vooruit (+ 12 % in Nederland en + 20 % in Oostenrijk)”.

 

Belgische appelteelt schakelt om naar peren

 

De appeloogst zal in België dit jaar wat lager uitvallen (- 2 %). Dat heeft vooral te maken met het feit dat flink wat appeltelers in de voorbije jaren omgeschakeld zijn naar peren wegens de aanhoudend lage appelprijzen. Ook de beperkte omschakeling naar andere rassen speelt een rol.

 

Het Belgische perenaanbod daarentegen neemt in het nieuwe seizoen met 4 % toe. Met een verwachte productie van 280 000 ton wordt België zelfs de derde perenproducent van de Europese Unie (na Italië en Spanje). “Ook dat mag niet verwonderen”, zegt Koen Torfs.

“Sinds zes jaar is het perenareaal in België ieder jaar met 10 % toegenomen, dat is gigantisch veel. De productie van Conferences is sinds 1998 meer dan verdubbeld.

 

 

Ze haalden in de voorbije jaren relatief hoge prijzen.
Bovendien blijft de vraag vanuit Rusland nog steeds groeien. Rusland is nu al de

belangrijkste exportmarkt voor Belgische peren. De tijd dat deze markt tevreden was met mindere kwaliteit, is voorbij. De stijgende levensstandaard schept een steeds bredere laag van de bevolking die bereid is te betalen voor kwaliteit. Het succes van onze Conference heeft ook te maken met de ideale mix van bodem en klimaat. Alleen in de Benelux slaagt men erin de langwerpige Conferencepeer met een volle en sappige smaak te telen. De Conference uit Zuid-Europa is rond en gedrongen”.

 

Appels: een normale kwaliteit

 

“Bij de appels is er weliswaar wat hagelschade, maar het mooie weer in april en het bijna ideale natte weer in juli hebben een duidelijk positieve invloed op de kwaliteit gehad”, voorspelt Koen Torfs. “Ik verwacht daarom een normale kwaliteit van onze appels en kalibers die de handel van ons in de voorbije jaren gewoon was”.


Koen Torfs

 

Het aandeel van Jonagold in de Belgische productie blijft dalen maar bedraagt toch nog 49 %. Het rassenaanbod is zichtbaar breder aan het worden, ook al is de omschakeling naar andere rassen nog bescheiden. Koen Torfs: “Die omschakeling wordt natuurlijk wat afgeremd door de omschakeling naar perenteelt, maar toch zie ik drie trends. Eerst en vooral een heropleving van Golden Delicious, een lichte groei van nieuwe rassen als Kanzi, Belgica en Junami, en ten slotte nieuwe mutanten van traditionele rassen (Picova, vroege variëteiten van Braeburn). De omschakeling gebeurt in België dus zeker niet naar één enkel overheersend ras zoals indertijd naar Jonagold, maar naar een veelheid van rassen. Dat is ook wat de handel zoekt”.

 

Peren: zeer goede vooruitzichten

In de handel zal iedereen het vorige seizoen (2006-2007) onthouden als het seizoen van de kleine peren. Koen Torfs: “Dat zal nu anders zijn. In het ras Conference, meer dan ooit het sterras van onze productie (87 % van de aanvoer), heb ik al mooie vruchten gezien met een zeer gladde structuur en een uitstekend suikergehalte. De grote en gemiddelde kalibers zullen opnieuw de meerderheid van het Belgische aanbod uitmaken en dat is een goede zaak voor de handel. Ook in de andere rassen verwacht ik een zeer goede kwaliteit”.

 

Opvallend vroege start van het seizoen

Het warme weer en de goede groeiomstandigheden tijdens deze zomer zorgen voor een opvallende vroege start van het nieuwe hardfruitseizoen:

Voor peren geldt een plukadvies vanaf 21 augustus. Vorig jaar was dat 15 september. De eerste Belgische bewaarperen van het nieuwe seizoen zullen dus drie weken vroeger op de markt komen dan in 2006.

Bij de bewaarappels zal de pluk vermoedelijk al begin september starten, ook dat is ruim twee weken eerder dan vorig jaar.


Lichte maar zeker geen forse prijsstijgingen verwacht

 

Koen Torfs: “Vorig seizoen haalden de appels na jaren van bodemprijzen gemiddeld iets hogere veilingprijzen. Bij de peren was het plaatje verschillend. De grote kalibers waren zeer duur maar ook zeldzaam. In het grootste aanbod, de kleinere kalibers, zagen we voor het eerst een dalende trend in de veilingprijzen. Al bleef de perenprijs gemiddeld veel hoger dan de appelprijs”.

 

Een prijsvoorspelling doen voor het nieuwe seizoen is een delicate zaak. Op de bijeenkomst van Prognosfruit zijn voor appels fors hogere prijzen voorspeld wegens de voorziene daling van het aanbod met 17 %. Koen Torfs is ook hier genuanceerd: “Kijk naar de cijfers. Het globale volume aan tweekleurige kwaliteitsrassen neemt in West-Europa toe: 4 % voor Jonagold,
7 % voor Gala en zelfs 35 % voor Fuji. Hier zullen dus geen tekorten zijn. Ik verwacht voor appels dan ook maar een lichte prijsstijging”.

De betere kwaliteit en de grotere kalibers in de peren zullen waarschijnlijk ook zorgen voor iets hogere prijzen. Koen Torfs: “Ik verwacht wel dat de wat hogere prijzen het hele seizoen zullen aanhouden. In de tweede helft van het vorige seizoen zagen we een daling in de kwaliteit van de perenvoorraden ten gevolge van de warme julimaand in 2006. Dat deed de prijzen vanaf februari dalen. In het nieuwe seizoen verwacht ik echter geen kwaliteitsproblemen”.

 

Het Belgische appelaanbod seizoen 2007-2008 (1000 ton)

Ras

Verwacht volume

Percentage

Boskoop

21 6

Cox Orange

3 1

Elstar

13 4

Golden Delicious

32 9

Jonagold en Jonagoldmutanten

170 49

Jonagored

74 21

Andere (Kanzi, Braeburn, Belgica…)

35 10

Totaal

348 100

Het Belgische perenaanbod seizoen 2007-2008 (1000 ton)

Ras

Verwacht volume

Percentage

Conférence

248 87

Doyenné

18 7

Durondeau

8 3

Andere

6 3

Totaal

280 100

(Bron van bovenstaande statistieken: Prognosfruit/Eurofel)

#1152
Terug naar boven icoon