Geprint vanhttps://www.tuinadvies.be/artikels/groenten_winterbed


https://www.tuinadvies.be   /    maandag 23 mei 2022

Winterbedden opzetten is nuttig voor vele vroege groenten

Winterbedden opzetten voor de vroege groenten.

Inleiding
Het opzetten van een winterbed is een grondbewerking die de laatste jaren wat aan populariteit verliest. Dit geheel ten onrechte want het resultaat van de gedane arbeid mag er best wezen. De tuinliefhebber met een eerder kleine grondoppervlakte kan hier zeer geslaagde teelten met bekomen.

Ook bij land- en tuinbouwers past men het systeem toe, dit vooral in streken met zware gronden (polder – leem – klei. Hiervoor gaat men vóór de winter de grond ondiep omploegen waarna men hem zeer grof laat liggen. Dit laatste is belangrijk om reeds vroeg in het voorjaar te kunnen starten met het bewerken van de grond.
Het doel van beide systemen zoals hieronder vermeld is hetzelfde, dus machinaal of met de spade, het maakt niet veel verschil uit, het resultaat is bij beiden navenant.

Wat is een winterbed?
Het opzetten van een winterbed is een diepe grondbewerking die de tuingrond gedurende de winter een rustperiode geeft. Dit gebeurt door de tuin onder te verdelen in uitgegraven stukken die de vorm hebben van een bed (vlak en mooi afgebakend).

Waarom winterbedden opzetten?

 1. Geeft de tuin gedurende de winter een verzorgde, nette en onkruidvrije uitstraling. Onkruiden krijgen geen kans zich uit te breiden.
   

 2. Geeft de kans aan organische meststoffen (stalmest) om gedurende deze rustperiode te verteren zodat ze (N-P-K) opneembaar zijn voor de gewassen bij het zaaien of planten. Zo wordt de grond ook voedzamer en humusrijker.
   

 3. Zorgt voor een voldoende afwatering (drainage) na regen- of sneeuwval. Op deze manier voorkomt men uitspoeling(erosie) van de grond en kan men ook vroeg in de lente beginnen met het afspitten en dit vooral voor vroege gewassen (erwt, kropsla, vroege bloemkool.)
   

 4. Tijdens de zware vrieskou worden de grove aardkluiten kruimeliger door het open vriezen ervan. Dit is belangrijk om een goede kruimelstructuur te bekomen van de tuingrond.

Wanneer winterbedden opzetten?
Winterbedden worden opgezet vóór de winter (november).
Niet te vroeg: onkruiden kunnen nog kiemen en zich uitbreiden.
Niet te laat: organische meststoffen kunnen dan onvoldoende verteren.

Hoe gaan we te werk?

 • We meten eerst de winterbedden uit en plaatsen de stokjes waar de bedden komen. Een winterbed is 120 cm (1,2 m) breed en de voor of greppel is 40 cm breed.
   
 • Via de stokjes spannen we de plantkoorden strak aan en verstevigen we ze op geregelde afstanden (koord blijft op zijn plaats). Zo zien we reeds de vorm van het bed en de voor.
 • Onder de koord (10 cm langs de binnenkant van het bed) en op de voor wordt het onkruid met de spade weg geschraapt en te midden op het bed gegooid.
   

 • De stalmest wordt regelmatig en goed open schuddend gespreid over het bed (10 cm van de binnenkant van het bed). Men gebruikt 1 kruiwagen mest over een lengte van 5 m.
   

 • De greppel of voor wordt nu voor de helft uitgegraven met de spade(20 cm) en op het ene winterbed gelegd spadensteek na spadensteek te beginnen van de koord. De andere helft wordt later op het andere winterbed gelegd. Zorg er voor dat de stalmest en het onkruid goed bedekt zijn! ! !

 • De greppel wordt schuin met de spade uitgestoken zodat de greppel een V-vorm heeft. Wanneer we de voor recht afsteken gaat het winterbed inkalven en zijn vorm verliezen.
 • Na het opzetten van de winterbedden koorden en stokjes wegnemen en eventueel nog wat grond uit de greppel nemen om plaatsen waar onkruid of stalmest nog zichtbaar is af te dekken.
   

 • Als afwerking gaan we nu de voor ter plaatse omkoppen zodat het water die in de greppel kan komen goed in de grond kan trekken.

 

#278Wilfried Van Hecke

Auteur: Wilfried Van Hecke

Terug naar boven icoon