Geprint vanhttps://www.tuinadvies.be/artikels/bescherm_pluimvee_tegen_de_vogelgriep

menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.be   /    donderdag 17 juni 2021

Bescherm jouw pluimvee tegen vogelgriep

Ophokplicht voor pluimveeDe vogelgriep

De vogelgriep, ook gekend als Aviaire influenze, is een zeer besmettelijke ziekte voor pluimvee zoals kippen, duiven en eenden. Nagenoeg alle vogelsoorten zouden gevoelig zijn voor het virus. Het virus verspreidt zich via direct contact met (trek)vogels, besmet materiaal zoals voer of via stof in een besmette stal/hok die door de lucht wordt verspreid. Vogels die besmet zijn geven het virus door via de luchtwegen, oogvocht en achtergelaten mest.

Sinds 1 november 2020 geldt er voor de Belgische en Nederlandse pluimveesector een ophokplicht van pluimvee. Ook hobbyhouders, gezinnen die enkele kippen of ander pluimvee hebben, dienden hun steentje bij te dragen door eten en drinken op een afgeschermde plaats te houden. In tussentijd verspreidde het virus zich razendsnel verder waardoor ook sinds zondag 15 november de ophokplicht geldt voor hobbyhouders. 

Ziekteverschijnselen

De eerste symptomen verschijnen al na enkele uren tot 3 dagen en uiten zich in sloomheid, de dieren zijn stil en er is weinig activiteit. In een later stadium krijgen de dieren ademhalingsproblemen, oogontstekingen, diarree, zenuwverschijnselen, verlaagde eierproductie, windeieren of eieren met een bleke schaal, tot er plotseling sterfte optreedt.


De vogelgriep bestrijden

  • Voor alle pluimveehouders geldt er een ophokplicht. Dit houdt in dat je al je pluimvee en andere vogels moet ophokken of afschermen van de wilde vogels buiten. Hou de dieren tijdelijk opgesloten in hun hok of het gebouw waar ze slapen en broeden. Is deze ruimte echter te klein, scherm dan het buitenterrein of ren af aan de boven- en zijkanten met een vogelnet. Opteer voor een net met een maaswijdte van maximaal 5 op 5 cm zodat wilde vogels niet meer in de ren kunnen.
  • Scherm het eten en drinken af voor wilde vogels. Plaats het op een afgesloten plek in het hok of scherm het op een zodanige manier af dat andere vogels er niet bij kunnen. Ook oppervlakte water of water dat toegankelijk is voor wilde vogels, dient afgeschermd te worden van het pluimvee. Op deze manier kunnen besmette vogels het virus niet overdragen via het water en voer.
  • De toegang tot het hok, ren of het gebouw waar het pluimvee of ander in gevangenschap levende vogels zich bevinden, is verboden terrein voor elke persoon, voertuig, materialen of voeding die in de voorbije 4 dagen in contact kwamen met het virus of in een besmette zone aanwezig waren.
  • Wanneer er verscheidene kippen of ander pluimvee binnen een tijdspanne van 24u sterven, neem je best contact op met de dierenarts. Ook wanneer je in de natuur een aantal dode vogels op één plaats vindt, kan je dit melden aan de daarvoor voorziene instantie.

kippen vogelgriep

#5815

Auteur: Melissa
Tuin- en landschapsarchitecte