menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.be   /    woensdag 24 april 2024

Tuinleven in november

Ongewone gasten

Nachtvlinder prachtbeerDe temperaturen blijven uitzonderlijk hoog en dat merk je ook aan de natuur. Er worden de laatste weken opmerkelijke soorten waargenomen zoals de prachtbeer (Utetheisa pulchella). Deze trekvlinder uit Afrika en Zuidelijk Europa werd tot voor kort maar zelden in ons land gezien. Maar de afgelopen weken zijn tientallen exemplaren gespot en dat is heel bijzonder. De zuidelijke stroming in de lucht voert hen naar onze contreien. Terwijl de boom aan dagvlinders de afgelopen zomer, als gevolg van de droogte, het liet afweten, is het voor de trekvlinders een topjaar! Ook de katoendaguil en roodstreepspanner zijn ongewone gasten.

In oktober werden zelfs een aantal meikevers gezien die duidelijk wat in de war waren. Ook deze soort ontsnapt niet aan de klimaatopwarming. Net zoals een aantal bijen zoals de grijze zandbij die in de lente op zoek gaat naar stuifmeel van de wilg. In deze tijd van het jaar zal het voor hen bijzonder moeilijk zijn om te overleven. Het gaat hier uiteraard maar om enkelingen en het vormt op zich nog geen bedreiging voor de soort zelf, gelukkig! Maar hopelijk dalen de temperaturen snel zodat niet nog meer dieren vroegtijdig uit hun winterslaap komen.

Tuinvogels

Na een vrij zachte oktobermaand maakt het tuinleven zich klaar voor november. Vele bessen zijn in deze maand een lekkernij voor tuinvogels. Ik denk aan de vruchten van slee- en meidoorn. Ook rozenbottels en sierappels komen stilaan op de menukaart. Ze zijn voornamelijk in trek bij lijsterachtigen zoals de merel, de zanglijster en de wintergasten koperwiek en kramsvogel.

Meidoorn met bessen

Hang nu reeds nestkasten en -buidels op als schuilgelegenheid voor het barre weer. Hou ze op een correcte afstand van de vogelvoederplaatsen zodat schuilende en rustende vogels dit ongestoord kunnen doen. Uiteraard vullen we de voedersilo's en -tafels rijkelijk en voederen we de tuinvogels op verschillende niveaus zodat iedereen zijn deel krijgt.

Zoogdieren

Egel gaat in winterslaapTerwijl de egel ernstig overweegt om aan zijn winterslaap te beginnen, kunnen wij alvast even nadenken over hoe we onze tuin nog beter kunnen inrichten om ze te helpen. Schuilplaatsen, egelpoortjes,...kunnen allemaal met eenvoudige middelen worden voorzien. Egelpoortjes zorgen ervoor dat de egels van tuin naar tuin kunnen migreren zonder de straat op te gaan. 
Heb je ergens een houtstapel liggen die klaar is voor een kampvuur? Zorg er dan zeker voor dat er geen egel is ingetrokken om zijn winterslaap te doen. Snel even controleren dus alvorens het vuur aan te steken.

Bijen en hommels

Het is tijd om de bijenhotels te checken. De hommel- en wespenkolonies zijn intussen zo goed als uitgedund. De koninginnen gaan nu snel op zoek naar een plaats om de winter door te brengen. Heb je een hommelhuis in de tuin staan of hangen, dan bestaat de kans dat er een hommelkoningin in zal overwinteren. Insectenhotels laat je gewoon hangen. In dichtgemetselde gangen ontwikkelen de larven zich tot pop. In het voorjaar kruipen de bijen dan uit hun cocon en komen ze naar buiten als het warmer wordt.


Andere insecten

Het bruine zandoogje overwintert als rups terwijl het bonte zandoogje als een pop of larve overwintert. Het kan dus interessant zijn een oogje in het zeil te houden tijdens de winteropkuis. Planten waarop deze rupsen zich bevinden kunnen worden gespaard.

Vlinders zoals de dagpauwoog overwinteren als volwassen imago en gaan op zoek naar spleten en kieren. Een vlinderhotel kan hier een oplossing zijn.

Pad gaat in winterslaapAmfibieën

Laat de vijver in rust en wacht met het reinigen tot het voorjaar zodat het leven niet wordt verstoord vlak voor de koude wintermaanden. Sommige bruine kikkers houden er namelijk van om in het slib op de vijverbodem te overwinteren. Ze voorzien zich dan van zuurstof via huidademhaling. Hou een deel van de vijver dus ijsvrij zodat het water steeds van zuurstof wordt voorzien.

Bepaalde soorten zoals de gewone pad en de alpenwatersalamander overwinteren doorgaans op het land. Voor hen kan je een kikker- en paddenhuis in de tuin voorzien of een stapel hout of stenen waar ze zich in kunnen terug trekken. Plaats het in de buurt van je vijver of poel. Van zodra het koeler wordt zoeken ze een plek om te overwinteren.Terug naar boven icoon