menu
Tuinadvies

Engerlingen

Engerlingen bestrijden
Engerlingen bestrijden Engerlingen bestrijden Engerlingen bestrijden

Larven van diverse kevers worden engerlingen genoemd. Een verzamelnaam van verschillende soorten, zoals de larven van de meikeverneushoornkeverjunikever en de rozenkever. Engerlingen zijn wit van kleur, hebben een duidelijke bruingele kop, gekruld kommavormig lijf en zijn voorzien van poten. Net zoals emelten leven ze in de grond en dan meestal net onder de grasmat. Je kan ze ook vinden onder hagen, bomen of struiken waar ze de wortels aanvreten. Deze planten zullen verzwakken en als je niet tijdelijk ingrijpt, uiteindelijk afsterven. 

Al deze kevers hebben een speciefieke vliegperiode. Het is dus niet zo dat als je een engerling vindt het steeds om dezelfde soort gaat. Zie je vogels in het gras pikken, dan kan dit een eerste teken van engerlingen zijn. Door het pikken woelen ze het gras om en maken ze de schade nog groter. Dit terwijl de larven de wortels van het pas aangelegd gazon of bestaand gazon oppeuzelen. Het gevolg is bruine vlekken afgestorven gras en bij grote aantasting kan de grasmat zelfs loskomen. Als je de grasmat een stukje optilt dan zal je verschillende engerlingen aantreffen.

Bestrijden kan met nematoden (= aaltjes). Het zijn kleine parasitaire wormpjes die de engerling binnendringen en de larve van binnen opeten. 


Bestrijdingsproducten die gebruikt worden tegen: Engerlingen

Terug naar boven icoon