Geprint vanhttps://www.tuinadvies.be/artikels/zelf_gras_zaaien_gazon

menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.be   /    zaterdag 25 juni 2022

Zelf gazon zaaien stap voor stap met foto's en uitleg

Zelf uw gazon zaaien is niet zo moeilijk zolang je enkele regels volgt. Zoals bij vele werken is ook bij het zaaien van gras de voorbereiding van groot belang en kruipt daar dan ook de meeste tijd in.

Wanneer gras zaaien?:

In principe kun je het hele jaar door gras zaaien, maar de beste zaaiperiodes zijn toch deze in het voorjaar vanaf half april tot half juni en in de nazomer vanaf half augustus tot eind oktober.

In het voorjaar vanaf april (grasmaand) is het vaak groeizaam, vochtig weer. Daarenboven is de kans op nachtvorst al stukken kleiner waardoor de kieming veel sneller zal plaatsvinden. In het voorjaar zal niet enkel het graszaad goed kiemen, maar is er ook concurrentie van onkruid die zich in het jonge gazon zal nestelen. Dit is niet zo erg aangezien dit na enkele maaibeurten al snel verdwijnt.

Als je gras zaait vanaf half augustus tot eind oktober, dan is de bodem voldoende opgewarmd en kiemt het graszaad snel. Onkruidzaden zijn in die periode minder actief waardoor dit eigenlijk de beste zaaiperiode is voor uw gazon.

Wanneer je ook uw gazon wil zaaien, het is steeds van zeer groot belang vooraf naar de weersvoorspellingen te kijken. Het beste is als je kan zaaien in een ietwat vochtige bodem en als er daarna toch ook nog enkele buien volgen die de bodem gedurende enkele weken vochtig houden. Zo kan het graszaad voorspoedig kiemen en zie bij temperaturen van boven de tien graden na een week de eerste grassprietjes verschijnen. Dag na dag zie je vervolgens het bruine perceel toch groener en groener worden. Zaaien als de grond te droog is en met een hete, droge periode in het vooruitzicht is zonde van het werk en het geld dat je er hebt ingestoken.

Welk graszaad kiezen?:

Het soort gazon en de keuze van het type graszaad zal afhangen van hoe intensief u het gazon wil betreden.
De zaden van alle gazontypes bestaan uit een mengsel van verschillende soorten grassen. Hoe fijner het graszaadmengsel, hoe duurder de kostprijs.

SIERgazon:

Deze gazons hebben eerder een decoratieve functie en dienen niet om op te spelen of druk te belopen. Deze gazonmengeling bestaat uit fijne grassoorten (struis- en zwenkgrassen)

SPEELgazon:

Dit gazontype wordt het meest gebruikt omdat men het veelvuldig mag belopen en er mag ook op gespeeld worden. Het is een mengeling van fijne en grovere grassoorten (zwenkgras, struisgras, beemdgras en raaigras)

SPORTgazon:

Dit gazontype verdraagt zeer goed zwaar beloop en intensieve sportactiviteiten zoals voetbal. Hier bestaat de grasmengeling hoofdzakelijk uit grovere grassoorten (raaigras en timotee). Veel minder gekend is dat er ook grassoorten bestaan die goed gedijen in de schaduw en bestand zijn tegen droogte; er wordt dan vooral bosbeemdgras gebruikt. Ook voor vochtige plaatsen en zware gronden is er een alternatief: hiervoor wordt meestal ruwbeemdgras aangewend.

 

Wat heb je allemaal nodig om gras te kunnen zaaien?

  • 3 kg graszaad / 100m²

  • meststoffen: bv. gedroogde koemestkorrels

  • Een spade om de grond om te spitten of indien het om grotere oppervlakten gaat ploegen.

  • De grond goed fijnmalen en de meststoffen ondermengen kan met een frees.

  • De grond goed aandrukken gebeurt met een gazonrol.

  • Om de grond effen te leggen en om het graszaad in te werken hebben we een grashark nodig.

  • Om meststoffen te strooien en tevens het zaad op regelmatige afstand te zaaien hebben we tenslotte een strooiwagen nodig.

 

Zelf gras zaaien stap voor stap werkwijze met foto's:

Zoals al eerder gemeld zijn de grondbewerkingen die het zaaien vooraf gaan van groot belang.

Eerst wordt de plaats waar het gazon moet komen vrij gemaakt van eventuele struiken of bomen, stenen en ander niet verteerbaar materiaal en worden zoveel mogelijk boomwortels verwijderd en putten geëffend.

Men gaat nu het perceel een spadesteek diep omspitten, het spitten gebeurt met een voor. Bij het omspitten worden boomwortels, stenen, plastiek, blikjes,... verwijderd.

De meststoffen worden nu via het meststoffenwagentje of uit de volle hand op het gespitte veld gestrooid.

Men kan hier zowel organische als scheikundige meststoffen gebruiken. Blauwe korrels (12-12-17) komen hier zeker in aanmerking. Men gebruikt 3 à 4 kg per are. In tegenstelling tot wat men zou denken hebben deze edele grassoorten evenveel voedsel nodig als de meeste groenten. Alleen wilde grassoorten kunnen zonder en die zouden de gekweekte soorten bij voedselarmoede onderdrukken. Het best is de meststoffen een week vóór het zaaien in te werken wil men daarna geen kiemverbranding van het gras hebben.


perceel omspitten

De grond wordt na de bemesting goed fijn gemaakt door hem te frezen. Zo worden de meststoffen er onder gemengd en de aardkluiten fijn gemalen.
Indien er geen frees voorhanden is kan men de grond fijn maken met een cultivator of een mesthaak.


frezen

De fijngemalen grond wordt nu met een rol goed aangedrukt en meteen worden de aardkluiten verpulverd. Hoe lichter de grond, hoe zwaarder de rol moet zijn of wel meerdere malen rollen. Het is van groot belang dat de grond van het grasperk goed vast gereden wordt wil men geen grondverzakkingen krijgen bij het latere grasmaaien.


rollen

De grond wordt met de grashark geëffend of genivelleerd. Deze handeling dient met de nodige vakkennis uitgevoerd wil men een mooi, vlak en egaal grasperk bekomen. Bij lichtere gronden kan men eventueel nogmaals rollen en effenen wanneer de ondergrond niet vast genoeg is. Met de grashark worden tijdens het effenen stenen en aardkluiten samen geharkt en verwijderd.


nivelleren / egaliseren

Het zaaien zelf komt nu aan de beurt. Men gebruikt ongeveer 3 kg graszaad per are.
Het zaad kan men zaaien uit de volle hand (bij windstil weer), wat wel vakmanschap vraagt, eenvoudiger kan met een strooiwagen.
Men zaait de helft van het zaad overlangs en de andere helft dwars. Op die manier is het zaad regelmatig verdeeld over het veld.


zaaien

Na het zaaien wordt met de grashark het graszaad ingewerkt en harkt men het zaad 1,5 cm diep in.

Inharken gebeurt ook in beide richtingen om het zaad regelmatig te verdelen.

Rollen kan men eventueel het best na de kieming doen wanneer het gras goed ontwikkeld is of na het zaaien bij komende droogte.


zachtjes inharken

TIP: om de kieming bij droogte te ondersteunen kan men natuurlijk het gezaaide grasperk besproeien tot de zaden gekiemd zijn, ook geperforeerde plastiekfolie op een pas gezaaid grasperk leggen is een goed alternatief, bovendien is het zaad dan ook veilig voor hongerlijdende vogels en ook katten kunnen zo geen putten maken.  

OPGELET: bij een eerste maaibeurt het jonge gras afrijden op de hoogste maaistand, om het jonge gras de kans te geven mooi te struiken en om het hartje ervan niet te beschadigen, (vele hoge onkruiden krijgen nu al een stevige deuk). 
 

Na de nodige arbeid en veel regenachtig weer, genieten van een groen gazon en een schitterende zon, wat moet een mens nog meer hebben? Misschien een goede grasmachine?


het gezaaide perceel


het resultaat na 3 weken

#3914Wilfried Van Hecke

Auteur: Wilfried Van Hecke

Terug naar boven icoon