Geprint vanhttps://www.tuinadvies.be/artikels/vogelgriep_gevaar_influenza_a?selectCountry=1


https://www.tuinadvies.be   /    zondag 22 mei 2022

Vogelgriep, waar moeten wij op letten!

Elk jaar duikt het wel ergens opnieuw op en steeds in een nieuwe, mogelijks dodelijkere variant, vandaag spreken we over H5N8, een hoogpathogeen virus dat hoofzakelijk kippen, parelhoenders, kalkoenen en in mindere mate watervogels aantast. Het is niet verwonderlijk dat het virus steeds in het herfst- of winterseizoen toeslaat. Trekvogels, en meer bepaald trekkende watervogels zijn de voornaamste verspreiders van de zogenaamde 'vogelpest'. Ons land blijft voorlopig gespaard maar met besmettingen in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Zweden en Hongarije blijft de kans natuurlijk reëel dat ook wij worden getroffen.

vogelgriep gevaar, influenza A, kippen dood, zieke vogels, aviaire influenzeDe vogelgriep, Influenza A, behoort tot dezelfde familie als de menselijke griepvarianten. Het virus is zeer besmettelijk en verspreidt zich bijzonder snel op verschillende manieren. Het verspreidt zich door contact met reeds besmette dieren (via luchtwegen, oogvocht en mest), op korte afstand door de lucht en door contact met bijvoorbeeld bevuilde vogelkratten of besmette uitwerpselen in het profiel van schoenzolen. De besmetting is in vele gevallen binnen een incubatietijd van 10 dagen zichtbaar bij vogels en pluimvee. De ziekte verloopt zeer snel en leidt meestal tot de dood van het besmette dier. De primaire symptomen situeren zich rond de luchtwegen en de kop met een daling van de eiproductie, diarree, sloomheid en een ruw verenkleed als gevolg. Er verschijnen ademhalingsproblemen, sinusitis, tranende ogen en zwellingen ter hoogte van de kop met blauwe lellen en kammen als gevolg. Bij watervogels, die minder gevoelig zijn, kan het voorkomen dat ze drager zijn zonder de symptomen te vertonen en dus zonder zichtbaar ziek te zijn. De in het wild levende soorten vormen voor hobbykwekers vandaag de belangrijkste vector voor het doorgeven van het virus. Tot nog toe is het virus nog nooit aangetroffen bij kleine tuinvogels zoals mezen, mussen en merels. Het virus is wel al in dode katten teruggevonden.

Wat kunnen wij nu gaan doen?

Sinds half november is het zo dat de professionele pluimveehouderijen in ons land verplicht zijn hun dieren op te hokken. Dit wil zeggen dat de dieren volledig afgesloten worden van in het wild voorbij trekkende vogels die de besmetting mogelijks kunnen dragen.
Wij, hobbyhouders, zijn voorlopig nog niet verplicht om deze maatregel toe te passen al is het natuurlijk sterk aan te raden de dieren binnen te houden of op een kleinere, afgedekte oppervlakte onder te brengen. Ook vragen bevoegde instanties aan iedereen om de dieren binnen te voederen en te drenken zodat contact met wilde vogels beperkt blijft. Drenken met onbehandeld oppervlakte water of regenwater waar wilde vogels toegang tot hebben is uiteraard verboden.

Natuurlijk hopen we met zijn allen dat het niet zo ver komt. Een uitbraak is niet alleen zeer nefast voor de professionele houderijen maar ook de hobbykwekers van oude rassen, ons erfgoed, houden hun hart vast. Het is dus aan ons om de kans op een uitbraak te beperken en de preventieve maatregelen zo goed mogelijk na te leven om onze dieren en die van alle liefhebbers te vrijwaren. Het zou zonde zijn mocht al deze genetische geschiedenis van de zogenaamde vergeten kippen- en duivenrassen verloren gaan.

Verder kan je natuurlijk nog enkele maatregelen nemen om eventuele verspreiding tegen te gaan. Bij het bezoek aan collega liefhebbers of dierenhouders neem je best vlak voor het vertrek een grondige douche en trek je steeds propere kledij en schoenen aan. Schoenen kunnen indien mogelijk preventief worden gedesinfecteerd. Was de handen regelmatig en vermijdt het bezoek aan dierenparken, agrarische bedrijven en bedrijven met een mogelijks hoge besmettingsgraad.

Bij het nemen van voldoende hygiënische maatregelen en bij gering contact met pruimvee is ook de kans dat jezelf wordt besmet zeer klein. Dit zijn natuurlijk al vergaande maatregelen maar zoals altijd is voorkomen steeds beter dan genezen.

#5245Thomas Paelinck

Auteur: Thomas Paelinck
Contentmanager - Tuinadvies
http://www.tuinadvies.be/tuin/145930/thomas-p

Terug naar boven icoon