Geprint vanhttps://www.tuinadvies.be/artikels/roofvogels_in_de_kijker

menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.be   /    dinsdag 26 oktober 2021

Roofvogels in de kijker: valken, de boomvalk!

Ik weet niet goed wanneer het precies begon…maar jaren geleden bleken dag- en nachtroofvogels één van mijn grootste passies te zijn geworden. De snelheid waarmee ze komen en gaan, behendige jachttechnieken en de wondere wereld van de zweefvlucht, de tot de verbeelding sprekende groep van de uilen, meesters in camouflage en de combinatie van kracht, macht en techniek. Uiteraard worden zij met het meeste macht, steeds opnieuw anderen najagend, op hun beurt bejaagd gevangen en beschoten, waardoor deze machtige groep…dan toch weer heel kwetsbaar blijkt te zijn.

boomvalk

boerenzwaluw (Hirundo rustica)De boomvalk is een kleine valkensoort met vooral kleine zangvogels en insecten bovenaan op de menukaart. Behendig als hij is worden prooien meestal in volle vlucht geslagen. Uit het reisverhaal ‘A single swallow’ over een man die mee trok met de boerenzwaluw (Hirundo rustica), een reis van Zuid – Afrika tot in Wales, leerde ik gaandeweg meer over de fantastische Hobby (ned. Boomvalk). De kleine valk blijkt een ware geseling te zijn voor tal van zwaluwen op hun trekroute. Ook boomvalken ruilen onze contreien voor het verre Zuiden in het najaar en arriveren opnieuw in ons land in het voorjaar samen met de talrijke zwaluwen. Zelf de ultrasnelle gierzwaluw (Apus apus) is niet veilig voor deze kleine boomvalk.

Volwassen exemplaren kan je herkennen en hun rode broek. Ze hebben een bleke keel en bleke wangen die duidelijk afsteken tegen de rest van het antraciete verenkleed. De gestreepte borst verbindt de bleke keel met de rode broek die de knalgele poten omvat. Ook de washuid en de oogrand zijn heldergeel. Jonge vogels zijn eerder bruingrijs, ook de washuid en de oogrand hebben nog een grijze kleur.

Jongen boomvalken worden in de tweede helft van de zomer vaak gespot in groepen verzamelende zwaluwen!

Een ander kleine valk waar je de boomvalk mee zou kunnen verwarren is het Smelleken (Falco columbarius) maar dit is in tegenstelling tot de boomvalk een echte wintergast in onze streken. Je vindt ze dus nooit op hetzelfde moment in ons land.

De torenvalk (Falco tinnunculus) is een standvogel en de meest voorkomende valk in ons land. Opmerkelijk aan deze soort is het verschil in verenkleed bij beide geslachten. Torenvalken worden het vaakst al ‘biddend’ gespot boven een veld of langs de kant van de weg op zoek naar een prooi in de wegberm. Verwar onze kleine valken echter niet met één van de meest voorkomende dagroofvogels in onze achtertuin, de sperwer (Accipiter nisus). Vooral jonge mannetjes worden wel eens voor een valk aanzien.

sperwer - niet te verwarren met valk

Roofvogels in de kijker dus, de nodige aandacht voor een prachtige groep die enkel en alleen in het open luchtruim thuishoort. Plaats nestkasten en laat eieren en jongen ongemoeid. Observeer de dieren in hun natuurlijke habitat.

Jij wil toch ook geen kooi als leefomgeving…laat vleugels vliegen en geniet van de laatste weken van de zomer.

#4595

Auteur: Thomas Paelinck
Contentmanager - Tuinadvies
http://www.tuinadvies.be/tuin/145930/thomas-p