Geprint vanhttps://www.tuinadvies.be/artikels/kastanjemineermot_bestrijden


https://www.tuinadvies.be   /    dinsdag 17 mei 2022

Kastanjemineermot bestrijden door mannetjes weg te vangen met vangbeker en vrouwtjes met boomband

Paardekastanjemineermot zorgt al een aantal jaren voor beroering in het openbaar groen en bij de tuinliefhebber. De bladeren van paardekastanjes krijgen bruine vlekken en verliezen vervroegd hun blad waardoor ze er erbarmelijk bij staan en jaar na jaar achteruitgaan. 

De mineermot heeft drie generaties per jaar waarvan de eerste verwacht wordt rond half april, de tweede rond begin juli en de laatste rond begin september.
 

De motjes zijn amper een halve centimeter groot en hebben een goudbruine kleur met enkele witte banden. Je kan de volwassen motjes makkelijk terug vinden op de stam van uw paardekastanje. Het zijn niet de motjes maar de larven die mijnen (= gangen) vreten in het blad waardoor lelijke bladeren en vervroegde bladval optreedt. Zo kan men al zware bladbeschadiging waarnemen in de maanden mei en juni.

kastanje met zieke aangetaste bladeren
Bruine vlekken op de bladeren bij een beginnende aantasting door de paardekastanjemineermot (Cameraria ohridella)

Hoe voorkom je dat paardenkastanjebomen in de vroege nazomer reeds massaal blad verliezen door aantasting van de mineermot? 

Ruim in de herfst zo goed als mogelijk alle afgevallen bladeren op. Verzamel de aangetaste bladeren en voer deze af naar een professionele composteringsplaats. Poppen van de mineermot, die in deze afgevallen bladeren aanwezig zijn, worden zo via compostering vernietigd. 

Opruimen van afgevallen bladeren in de lente is minder interessant. De bladeren zijn dan reeds grotendeels verrot, en poppen van de mineermot vallen ter plaatse tijdens opruimingswerkzaamheden massaal uit het blad op de grond. Dan heeft een opruimactie weinig nut. Zo vroeg als mogelijk na de bladval aangetaste bladeren ruimen is de boodschap !!

Beheers de nieuwe generatie mineermotten, die voortkomen uit de restpopulatie overwinterde poppen op de grond, door middel van een specifiek feromoon in speciale vangbekers

vangbeker met lokstof om kastanjemineermotten weg te vangen
Vangbeker waarin een feromoonpil wordt gestoken.

Om de mannetjes te vangen maken we gebruik van feromonen, dit zijn insect-eigen natuurlijke sexuele lokstoffen. Deze feromoonval is een speciaal ontworpen val waarin een feromoonampule past. Deze feromoonval wordt gewoonweg in de kruin opgehangen. De bijgevoegde ampule trekt mannelijke motjes aan. Deze ampule dient minstens bij elke nieuwe generatie motjes herplaatst te worden. 

Er wordt echter aangeraden om elke de 6 weken (= werkingsduur van een ampule) een nieuw feromoon aan te brengen:


Onderaan in de feromoonval wordt zeepwater aangebracht zodat aangetrokken motten in de val zouden verdrinken. De doorschijnende wand van de feromoonval zorgt ervoor dat de situatie van op de grond kan gevolgd worden. Zo is er een goede opvolging mogelijk. 

Belangrijke tip: de ampule (een kleine bruine rubberen capsule) rechtstreeks vanuit het zakje in het korfje laten vallen en niet met de handen aanraken. De ampule is doordrongen van “feromoon” en door het vast te nemen zou u er reeds een groot deel van verwijderen. Feromonen zijn natuurlijke, door insecten aangemaakte stoffen die in zeer lage concentraties andere insecten van dezelfde soort aantrekken. 

Producten ter bestrijding van de kastanjemineermot in onze webwinkel:

Kastanjemineermot bestrijding - + 4 feromoonampules
Vangbeker om de mannetjes van de kastanjemineermot weg te vangen

Boomlijmband 3,5m -  
kleefband voor de beheersing van de paardenkastanjemineermot, wintervlinder,...


Voor de mens zijn ze totaal ongevaarlijk. Is er toch contact geweest, moet u de handen zo vlug als mogelijk wassen zónder ondertussen andere materialen aan te raken. Zoniet dan gaat men met de handen overal de feromoon verspreiden, met een slechtere vangst in de val zelf als gevolg.

De vrouwelijke paardekastanjemineermotjes verschalken we op een andere manier. Het zijn géén goede vliegers en fladderen wat dronken rond. Op de stam verplaatsen ze zich een beetje springend – fladderend en huppelend. Bestrijding van deze omhoog kruipende mineermotjes langs de stam kan door een boomlijmband. Dit op voldoende hoogte om vandalisme te voorkomen. Een mooi meegenomen neveneffect is dat reeds weggevangen vrouwtjes op de lijmval zelf ook nog feromoon vrijgeven, wat bijkomend mannetjes aantrekt die ook vast komen te zitten op de lijmband.

Door het wegvangen van grote aantallen motjes verloopt de populatieopbouw een heel stuk trager, met een vermindering van het percentage aangetaste bladeren in de boomkruin als resultaat. Een nauwgezette biologische beheersing dus. Er wordt op geen enkel moment enige schade aangebracht aan de bomen of de omgeving.

bestrijden van de kastanjemineermot met vangbeker en lokstof
Op de bodem van de vangbeker zie je het resultaat in het zeepwater: honderden paardekastanjemineermotten die zich niet meer konden voortplanten waardoor de larven de bladeren niet meer kunnen aantasten.

 

Door inzet van specifieke feromonen met vangbekers, in combinatie met bladruiming in de herfst, is de bladschade goed te beheersen. Zo zijn de paardekastanjes in staat om op een normale manier hun fotosynthese (=bladgroenverrichting) verder te zetten tot in de nazomer. Het energieniveau van de bomen blijft op peil, wat hun vitaliteit en ziekteweerstand verbetert.

Regelmatig worden we, ook hier in Vlaanderen, geconfronteerd met nieuwe plagen. Een voorbeeld hiervan is zeker het minuscuul klein vlindertje waarvan de larven de bladeren van onze paardekastanjes aantasten, ‘paardekastanjemineermot’ genaamd (Cameraria ohridella).
Door de larven van paardekastanjemineermotten ernstig aangetaste bladeren bij de paardekastanje of wilde kastanje.
De boom staat er in de zomer triestig bij en zal zijn bladeren vroegtijdig laten afvallen.

#2457
Terug naar boven icoon