Geprint vanhttps://www.tuinadvies.be/artikels/irissen_voor_de_tuinvijver

Tuinadvies

Toon alles uit: "Vijverplanten"

Irissen voor de tuinvijver

Irissen voor de tuinvijver

Het potentieel van moerasirissen wordt nog te weinig benut. Zij horen bij de meest efficiënte vijverplanten wanneer het aankomt op zuivering van het water. Er zijn veel verschillende soorten en variëteiten die ieder op hun beurt voor kleur zorgen in het vijverlandschap. Zo zal de waterpartij maandenlang genieten van hun bloemenpracht… tenminste wanneer men de juiste soorten kiest. 

Zeker niet alle irissen houden van nattigheid. Het heeft absoluut geen zin tuinirissen zomaar pardoes in een vochtige omgeving neer te poten. De meeste van de meer dan 300 irissoorten verkiezen eerder droge omstandigheden en voor het oneindig aantal eruit gekweekte variëteiten geldt hetzelfde. De in tuinen veel toegepaste Germanica-hybriden haten nattigheid en zullen onherroepelijk wegrotten in vijver of moeras. Alle voor de vochtige tuin geschikte irissoorten zijn ongebaard. Sommige van deze moerassoorten kunnen echt in het water staan, andere niet. Wij bekijken de voor de vijver belangrijkste irissen soort per soort, ongeveer in volgorde van bloei.

Siberische iris

Iris sibirica luidt het irisseizoen langs de waterkant in. Deze ijle schoonheid, die tot 90 cm hoog kan worden, komt in Europa in principe in het wild voor. Ze is erg zeldzaam geworden in de natuur. Gelukkig wordt de wilde Siberische iris momenteel te koop aangeboden in de vakhandel. Uit de wildvorm zijn een aantal interessante cultivars ontwikkeld, in allerlei blauwe, paarse en witachtige tinten. De bloeitijd van de cultuurvormen ligt in mei of juni en er zijn variëteiten met herbloei in juli, augustus of september. Sommige cultuurvariëteiten blijven beduidend lager dan de wilde soort, wat zijn nut kan hebben voor de kleine tuin of waterpartij. Siberische irissen houden van een niet te lichte grond, die zeker in het voorjaar vochtig is. Hen echt in het water planten is niet aan te bevelen. Zo houden zij het niet lang uit. Siberische irissen staan wel wondermooi naast de vijver. 

Iris sibirica en Iris pseudoacorus

Gele lis

Iris pseudoacorus, onze inheemse gele lis, begint haar gouden bloemenpracht in het water te spiegelen rond half mei. Het is een echte wateriris, die zelfs tot 40 cm diep in de vijver mag staan. Iris pseudoacorus overweldigt door haar hoogte (soms zelfs tot twee meter) en elegantie. In de vijver zelf plant men gele lissen best in manden, om hen gemakkelijk onder controle te kunnen houden. Zij verdienen ook zeker een plaats in filterende moeraszones. Eén maal per jaar afsnijden is een belangrijke onderhoudsmaatregel. Schaduw wordt goed verdragen. Van Iris pseudoacorus bestaan een paar variëteiten met onder andere witte en crèmekleurige bloemen. Een mooie cultivar is Iris pseudoacorus ‘Variegata’, de bontbladige vorm met geelgroen gestreepte bladeren, waardoor het lentelicht zo mooi speelt. Geen paniek wanneer de gestreepte bladeren terug egaal groen worden na de bloei. Dat is normaal. 

Amerikaanse moerasiris

Iris versicolor of Amerikaanse moerasiris

Iris versicolor of Amerikaanse moerasiris, bloeit in juni. Amerikaanse moerasiris moet zeker nat staan. Een waterdiepte van 20 tot 25 cm wordt probleemloos verdragen. De bloemstengels zijn duidelijk vertakt en geven bloemen over een lange periode, tot een stuk in juli. Een echte aanrader is de cultivar Iris versicolor ‘Gerald Darby’. Deze veel te weinig toegepaste plant geeft uitbundig grote paarsblauwe bloemen. De bladeren zijn paars en de stengel is zo goed als zwart zodat hij ook zo de aandacht trekt. De bloeistengel is spectaculair hoog, bijna een meter en draagt eind juni blauwe bloemen.

Japanse wateriris

Men spreekt vaak van ‘Japanse’ irissen. Iris laevigata zouden wij echter beter oosterse wateriris kunnen noemen. Niet Japan maar wel China, Korea en Mantsjoerije zijn immers de gebieden waar zij van nature voorkomt. Japanse wateririssen bloeien in juni en juli en worden niet al te hoog, meestal een 35 à 45 cm. Hoewel kweken in moerassige grond mogelijk is houdt deze iris ervan wat dieper in het water te staan, liefst tussen -5 en -15 cm. Iris laevigata draagt blauwe bloemen waarvan de hangende delen een gele middenstreep dragen. Een aantal cultuurvariëteiten is courant verkrijgbaar o.a. ‘Rose Queen’ met kleine, zuiver roze bloemen en ‘Snowdrift’ met witte, wat blauwig omzoomde bloemen. Erg gewaardeerd is Iris laevigata ‘Variegata’ met wit en groen gestreepte bladeren. 

Iris laevigata en Iris ensata

Japanse moerasiris

Iris ensata of Japanse moerasiris bloeit vooral in juli tot begin augustus. In de handel wordt deze iris meestal nog aangeboden onder haar oude naam Iris kaempferi. Japanse moerasirissen  mogen in geen geval continu onder het waterniveau geplaatst worden. Men plant ze daarom best in een mand waarvan de bovenrand iets boven het vijveroppervlak uitsteekt. In vochtige gebieden kunnen ze ook gewoonweg in de tuin geplant worden. Er werden uit Iris ensata enorm veel cultivars ontwikkeld. Veel van deze cultuurvormen dragen zeer grote bloemen van meer dan 30 cm in diameter. Een bloeiende groep van deze planten is erg mooi. Spijtig genoeg is het niet altijd eenvoudig hen ideale leefomstandigheden te geven en worden ze nogal vlug aangetast door iriskevertjes


#5337

Bron: Helder Vijveren