Geprint vanhttps://www.tuinadvies.be/artikels/champignons_compost

menu
Tuinadvies

https://www.tuinadvies.be   /    vrijdag 25 september 2020

Champost of afgewerkte champignoncompost als ideale bodemverbeteraar voor de tuin

Champost = champignoncompost
een uitstekende grondverbeteraar voor je tuin.

Champost of ‘afgewerkte champignoncompost’ is een nevenproduct van de champignonteeltbedrijven. Na de teelt van de champignons zijn deze grondstoffen voor de champignonteler niet meer bruikbaar. Ze worden na de teelt op hoge temperatuur behandeld en daarna van het bedrijf afgevoerd. Vanaf dan draagt dit mengsel de naam ‘champost’.

champost of champignongrond

Voor de teelt van de champignons wordt een compost als voedingsbodem gebruikt. Deze compost is samengesteld uit paardenmest, kippenmest, stro en gips. Dit substraat wordt afgedekt met een laagje ‘dekaarde’. Bestaat uit ongeveer 80% veen, voornamelijk zwartveen en bolsterveen en om de zuurtegraad op peil te brengen schuimaarde of mergel. Deze dekaarde dient tijdens de champignonteelt als waterbuffer.


champignons zelf telen
 

Na de teelt van champignons zijn deze grondstoffen niet meer bruikbaar. Op het einde van het teeltproces, dat ongeveer 6 maanden duurt, wordt de teeltruimte met de inhoud ervan dood gestoomd Het substraat ondergaat dan een warmtebehandeling waarbij het substraat 8 uur op 65°C gehouden wordt. Deze dure operatie op het einde van de teelt is voor champignonteler van groot belang, op deze manier voorkomt hij immers dat tijdens het leegmaken van de kweekruimten ziekten over het bedrijf verspreid worden.

Vanaf dan wordt deze compost ‘champost’ genoemd ofwel afgewerkte champignoncompost. Dit product is perfect bruikbaar in de land- en tuinbouw. De hoeveelheid die gebruikt moet worden is afhankelijk van het bodemtype, de bemestingstoestand en de teelt of aanplanting.

Organische stof.
Bij het gebruik van champost wordt een belangrijke hoeveelheid organische stof aan de bodem toegevoegd. Organische stof heeft een positieve invloed op de structuur van de grond. Hoe meer organische stof een grond bevat, hoe groter het vochthoudende vermogen is. Dit is met name van belang op droge gronden. Organische stof absorbeert mineralen als kalium, calcium, magnesium en ammonium. Deze spoelen daardoor minder snel uit.

Organische stof heeft ook een positieve invloed op het bodemleven. Een florerend bodemleven verbetert onder meer de opneembaarheid van voedingsstoffen voor de plant. Een belangrijk aspect van een echte bodemverbeteraar is uiteraard de hoeveelheid organische stof die het product bevat.

De organische stof die via champost aangebracht wordt, is van hoge kwaliteit en blijft lang in de bodem aanwezig. Na een jaar blijft er nog 60% organische stof van de champost over. Champost wordt dan ook door veel land- en tuinbouwers gezien als waardevol product voor het aanbrengen van organische stof in de bodem en het onderhouden van de bodemstructuur. Ook bij de aanleg en onderhoud van tuinen, parken en sportterreinen komt de werking van dit product goed tot zijn recht

Stikstof.
De stikstof in organische meststoffen komt slechts geleidelijk vrij. Dit is ook het geval voor de stikstof in champost. Men mag aannemen dat bij champost slechts 25% van de totale stikstof tijdens het eerste jaar beschikbaar is voor de planten.

Kalk.
Champost bevat relatief veel kalk. Het aanwezige calcium komt voornamelijk uit de schuimaarde (bestanddeel van de dekaarde). Als gevolg van de hoge kalkhoeveelheden werkt champost niet verzurend zoals vele organische meststoffen, maar verhoogt de pH-waarde.

Dit is gunstig voor zure gronden. Champost kan in dergelijke gevallen als kalkmeststof aangewend worden.

Zout.
Het zoutgehalte van champost is relatief hoog. Dit zoutgehalte stelt meestal geen onoverkomelijke problemen. Voldoende tijd tussen toediening van het champost en het zaaien of planten is reeds genoeg om dit probleem te omzeilen. In serres moet voor bladgewassen extra aandacht aan dit aspect van het product geschonken worden. Na de toediening kan men het overtollige zout doorspoelen of een grondstaal nemen.

Vrij van ziekten en onkruiden.
Door de warmtebehandeling op het einde van de teelt is champost absoluut vrij van allerhande ziektekiemen, aaltjes en onkruidzaden. Een verspreiding van deze zaken via de verse champost is dus uitgesloten.

Natuurproduct.
Het substraat dat in de champignonteelt gebruikt wordt, is vrij van vreemde stoffen. Aanwezigheid van stenen, glas, plastic en dergelijke worden door de champignonteler niet getolereerd. Ook tijdens het teeltproces kunnen dergelijke zaken niet in het substraat terechtkomen. Dit betekent dan ook dat de champost vrij is van deze verontreinigingen en dat geen ongewenste materialen via de champost op het veld of in de tuin terecht kunnen komen.

Structuurverbeteraar.
Champost is, in vergelijking met bijvoorbeeld stalmest, kort van structuur en bovendien zeer homogeen. Het product is daardoor zeer gemakkelijk open te spreiden en in te werken in de bodem. Champost is een betrekkelijk licht product, het soortelijk gewicht bedraagt ongeveer 550 kg/m³. Bij het tijdelijk opslaan en het uitspreiden van champost mag er normaal gezien geen gevaar voor geurhinder voor omwonenden bestaan.

Tot slot.
De mogelijkheid bestaat om rechtstreeks bij de champignonteler champost te verkrijgen. Volgens teeltschema en bedrijfsgrootte hebben de meeste bedrijven wekelijks eenzelfde hoeveelheid champost beschikbaar en dit meestal op een vaste dag en vaak op een vast uur.

De champost kan zowel afgehaald worden als (in grotere hoeveelheden) geleverd worden.
 

#502

Auteur: Andre Rombaut